[1]
Wiśniewska-Grabarczyk, A. 2021. Archiwalia „pionierskiego” okresu powojennej cenzury. Literatura w poufnych biuletynach urzędu cenzury (1945–1951) . Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie. 20, 2 (grudz. 2021), 51–62. DOI:https://doi.org/10.12775/SE.2021.0019.