[1]
Zarzycka, J. 2021. "Notatnik" Anny Kamieńskiej w świetle listów wydawcy Marcina Babraja do pisarki. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie. 19, 1 (lip. 2021), 91–97. DOI:https://doi.org/10.12775/SE.2021.0009.