[1]
Jamróz-Stolarska, E. 2021. Sztuka książki – książki o sztuce. Wpływ współczesnych polskich wydawców na kształtowanie wrażliwości estetycznej młodych czytelników. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie. 18, 2 (sty. 2021), 7–18. DOI:https://doi.org/10.12775/SE.2020.00024.