[1]
Kacprzak, M.M. 2020. Z dziejów wydania pomnikowego "Dzieł wszystkich" Jana Kochanowskiego (Warszawa 1884–1897). Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie. 17, 1 (lip. 2020), 35–51. DOI:https://doi.org/10.12775/SE.2020.0004.