[1]
Choroszy, J.A. 2020. Intymistyka Stanisława Vincenza w perspektywie tekstologiczno-edytorskiej. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie. 16, 2 (sty. 2020), 87–95. DOI:https://doi.org/10.12775/SE.2019.0028.