[1]
Bednarek, B. 2019. Liryki z czterech początkowych ksiąg Poezyj Franciszka Dionizego Kniaźnina ręką własną pisanych – z ustaleń edytora. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie. 14, 2 (kwi. 2019), 41–51. DOI:https://doi.org/10.12775/SE.2018.0019.