[1]
Dombrowski, M. 2016. „Nauki ścisłe a filozofia” i inne pisma filozoficzne (1933–1939) Stanisława Ignacego Witkiewicza – problemy tekstologiczno-edytorskie. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie. 9, 1 (paź. 2016), 21–25. DOI:https://doi.org/10.12775/SE.2016.003.