1.
Komsta MA. Neoplatońskie poszukiwania zgodności między Platonem a Arystotelesem Jan Filopon i problemy z Arystotelesowską definicją duszy ("In De anima", 203,4–230,25). SZHF [Internet]. 2021 Jul. 16 [cited 2021 Dec. 2];12(2):95-110. Available from: https://apcz.umk.pl/szhf/article/view/szhf.2021.010