1.
Fuchs T. Śmiertelność jako źródło cierpień. Formy neurotycznego negowania śmierci [Mortality as a Source of Suffering. Forms of Neurotic Negation of Death]. SZHF [Internet]. 2017 Dec. 29 [cited 2023 Feb. 4];8(4):19-33. Available from: https://apcz.umk.pl/szhf/article/view/szhf.2017.039