Kant, Immanuel. „Opus Postumum (przełożył Mirosław Żelazny)”. Studia z Historii Filozofii 4, no. 1 (kwiecień 15, 2013): 9–34. Udostępniono październik 4, 2023. https://apcz.umk.pl/szhf/article/view/szhf.2013.001.