Musioł, Anna. „Mścisława Wartenberga wykładnia Metafizyki W Perspektywie Filozofii Immanuela Kanta”. Studia z Historii Filozofii 5, no. 4 (styczeń 22, 2015): 205–225. Udostępniono wrzesień 22, 2023. https://apcz.umk.pl/szhf/article/view/szhf.2014.049.