Parol, Aleksander. „The Influence of Jerzy Łoś on Early Developments in Temporal Logic”. Studia z Historii Filozofii 11, no. 3 (luty 2, 2021): 105–126. Udostępniono grudzień 3, 2023. https://apcz.umk.pl/szhf/article/view/szhf.2020.020.