Habura, Adrian. „Stanisław Lisiecki Wobec Platońskiej Koncepcji wędrówki Dusz”. Studia z Historii Filozofii 12, no. 1 (kwiecień 3, 2021): 69–94. Udostępniono grudzień 5, 2023. https://apcz.umk.pl/szhf/article/view/szhf.2021.004.