Páez, Jacinto. „The Neo-Kantians and the Polemic on the History of Philosophy”. Studia z Historii Filozofii 10, no. 3 (wrzesień 30, 2019): 5–26. Udostępniono październik 4, 2023. https://apcz.umk.pl/szhf/article/view/szhf.2019.028.