Nowacka, Maria. „Johna Locke’a Rozumienie Autonomii Osoby Ludzkiej Jako źródło współczesnej Koncepcji Autonomii Pacjenta”. Studia z Historii Filozofii 10, no. 1 (marzec 21, 2019): 123–139. Udostępniono listopad 30, 2023. https://apcz.umk.pl/szhf/article/view/szhf.2019.008.