Marciniak, Milena. „Religia Jako Resentyment W Filozofii Fryderyka Nietzschego”. Studia z Historii Filozofii 1, no. 1 (grudzień 30, 2010): 147–159. Udostępniono kwiecień 12, 2024. https://apcz.umk.pl/szhf/article/view/szhf.2010.010.