1.
BIERDIAJEW, Mikołaj. Kryzys sztuki [fragmenty]. Przełożyła Miłka Malzahn. Studies in the History of Philosophy [online]. 30 December 2010, T. 1, nr 1, s. 39–64. [accessed 4.12.2021]. DOI 10.12775/szhf.2010.003.