1.
MARKIEWKA, Tomasz. Steven Lukes, Liberałowie i kanibale. O konsekwencjach różnorodności, przeł. A. Dominiak, Ł. Dominiak, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2012, ss. 256. Studies in the History of Philosophy [online]. 27 June 2013, T. 4, nr 2, s. 199–202. [accessed 9.2.2023]. DOI 10.12775/szhf.2013.027.