1.
SPECHT, Roman. Pojęcie wzniosłości w filozofii Kanta. Studia z Historii Filozofii [online]. 27 czerwiec 2013, T. 4, nr 2, s. 165–182. [udostępniono 21.2.2024]. DOI 10.12775/szhf.2013.025.