1.
MARKWART, Anna. Filozofia XVII wieku jako inspiracja dla prekursorów klasycznej myśli ekonomicznej. Studia z Historii Filozofii [online]. 27 czerwiec 2013, T. 4, nr 2, s. 137–146. [udostępniono 23.3.2023]. DOI 10.12775/szhf.2013.023.