1.
CHODANI, Jan Kanty Kalist. Rzut oka na celne zasady nauki obyczajów od wieku Arystotelesa aż do Kanta przez Chrystiana Garwe [część IV] (opracowała Marta Agata Chojnacka). Studies in the History of Philosophy [online]. 27 June 2013, T. 4, nr 2, s. 35–48. [accessed 9.2.2023]. DOI 10.12775/szhf.2013.017.