1.
BALEY, Stefan. O pojęciu psychologicznej podstawy uczuć (z języka ukraińskiego przełożył Filip Pachla). Studia z Historii Filozofii [online]. 16 luty 2015, T. 6, nr 4, s. 9–39. [udostępniono 22.7.2024]. DOI 10.12775/szhf.2015.045.