1.
SPECHT, Roman. Saul Friedländer, Refleksy nazizmu, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011, ss. 125. Studia z Historii Filozofii [online]. 18 grudzień 2015, T. 6, nr 3, s. 209–213. [udostępniono 24.2.2024]. DOI 10.12775/szhf.2015.041.