1.
DZICZEK, Szymon Paweł. Marcin Pełka, Szkice z filozofii polskiej. Oświecenie. Romantyzm, Adam Marszałek, Toruń 2013, ss. 155. Studia z Historii Filozofii [online]. 18 grudzień 2015, T. 6, nr 3, s. 203–208. [udostępniono 24.2.2024]. DOI 10.12775/szhf.2015.040.