1.
BASZCZAK, Błażej. Bycie jako zdarzenie. Filozofia Hegla w interpretacji Jeana-Luca Nancy’ego. Studia z Historii Filozofii [online]. 18 grudzień 2015, T. 6, nr 3, s. 93–107. [udostępniono 24.7.2024]. DOI 10.12775/szhf.2015.033.