1.
HORST, Falk, VERYKIOS, Konstantin & ZIELIŃSKI, Lech. Obserwacja rzeczywistości a tworzenie teorii w myśli Panajotisa Kondylisa. Studia z Historii Filozofii [online]. 18 grudzień 2015, T. 6, nr 3, s. 79–92. [udostępniono 25.4.2024]. DOI 10.12775/szhf.2015.032.