1.
KONDYLIS, Panajotis. Gospodarka globalna, demokracja globalna i globalna walka o podział zasobów. 3. Demokracje nie prowadzą ze sobą wojen. Studia z Historii Filozofii [online]. 18 grudzień 2015, T. 6, nr 3, s. 33–38. [udostępniono 4.3.2024]. DOI 10.12775/szhf.2015.029.