1.
LEIBNIZ, Gotfryd Wilhelm. List do Thomasiusa z lutego 1666 (przełożył Tomasz Gliński). Studia z Historii Filozofii [online]. 18 grudzień 2015, T. 6, nr 3, s. 17–19. [udostępniono 24.2.2024]. DOI 10.12775/szhf.2015.026.