1.
HUME, David. David Hume, O uprzedzeniach morlanych (przełożyła Marta Szymańska-Lewoszewska). Studies in the History of Philosophy [online]. 14 July 2015, T. 6, nr 2, s. 15–20. [accessed 9.2.2023]. DOI 10.12775/szhf.2015.014.