1.
ŻELAZNY, Mirosław. Antoni Szwed, Rozum wobec chrześcijańskiego Objawienia. Kant, Hegel, Kierkegaard, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2011, ss. 583. Studia z Historii Filozofii [online]. 15 kwiecień 2013, T. 4, nr 1, s. 193–197. [udostępniono 25.9.2023]. DOI 10.12775/szhf.2013.014.