1.
KANT, Immanuel. Opus postumum (przełożył Mirosław Żelazny). Studia z Historii Filozofii [online]. 15 kwiecień 2013, T. 4, nr 1, s. 9–34. [udostępniono 4.10.2023]. DOI 10.12775/szhf.2013.001.