1.
KYSLAN, Peter. Zawiadomienie… Kanta. Studia z Historii Filozofii [online]. 13 kwiecień 2015, T. 6, nr 1, s. 137–148. [udostępniono 8.6.2023]. DOI 10.12775/szhf.2015.009.