1.
MUSIOŁ, Anna. Mścisława Wartenberga wykładnia metafizyki w perspektywie filozofii Immanuela Kanta. Studia z Historii Filozofii [online]. 22 styczeń 2015, T. 5, nr 4, s. 205–225. [udostępniono 30.9.2023]. DOI 10.12775/szhf.2014.049.