1.
KUBALICA, Tomasz. Johannes Volkelt i Mścisław Wartenberg – neokantowska filozofia Kanta w Polsce. Studia z Historii Filozofii [online]. 22 styczeń 2015, T. 5, nr 4, s. 185–204. [udostępniono 28.9.2023]. DOI 10.12775/szhf.2014.048.