1.
KUCNER, Andrzej & WACŁAWIK, Beata. Kantiana w zasobie Archiwum Państwowego w Olsztynie – raport z badań. Studia z Historii Filozofii [online]. 22 styczeń 2015, T. 5, nr 4, s. 161–184. [udostępniono 10.12.2023]. DOI 10.12775/szhf.2014.047.