1.
SZYMAŃSKA-LEWOSZEWSKA, Marta. Teodycea w Traktacie o zasadach poznania ludzkiego (1710) Berkeleya. Studia z Historii Filozofii [online]. 22 styczeń 2015, T. 5, nr 4, s. 149–160. [udostępniono 24.4.2024]. DOI 10.12775/szhf.2014.046.