1.
SANTAYANA, George, GRZELIŃSKI, Adam, MICHALSKI, Rafał Andrzej & PIETRAS, Alicja. Wolność. Studia z Historii Filozofii [online]. 11 grudzień 2023, T. 14, nr 3, s. 147–166. [udostępniono 27.5.2024]. DOI 10.12775/szhf.2023.025.