1.
SZYRWIŃSKA, Anna. Z badań nad filozofią Kanta w kręgu Szkoły Lwowsko-Warszawskiej: Hersz Bad o teorii Kanta-Laplace’a. Studia z Historii Filozofii [online]. 17 listopad 2014, T. 5, nr 3, s. 145–161. [udostępniono 13.6.2024]. DOI 10.12775/szhf.2014.035.