1.
KANT, Immanuel. Opus postumum (przełożył Tomasz Kupś). Studia z Historii Filozofii [online]. 17 listopad 2014, T. 5, nr 3, s. 9–34. [udostępniono 20.4.2024]. DOI 10.12775/szhf.2014.028.