1.
BIEGALSKA, Agnieszka. Civilization Without Evil in Leszek Kołakowski’s Works. Studia z Historii Filozofii [online]. 19 grudzień 2022, T. 13, nr 3, s. 81–96. [udostępniono 10.12.2023]. DOI 10.12775/szhf.2022.017.