1.
GERARD, Alexander & WAWRZONKOWSKI, Krzysztof Paweł. O zmyśle lub smaku piękna. Studies in the History of Philosophy [online]. 23 August 2022, T. 13, nr 2, s. 19–29. [accessed 4.12.2022]. DOI 10.12775/szhf.2022.007.