1.
GMERCZYŃSKI, Marek. Recepcja pojęcia nieświadomości w filozofii Johannesa Volkelta . Studia z Historii Filozofii [online]. 28 grudzień 2021, T. 12, nr 4, s. 101–125. [udostępniono 3.12.2023]. DOI 10.12775/szhf.2021.022.