1.
GMERCZYŃSKI, Marek. Recepcja pojęcia nieświadomości w filozofii Johannesa Volkelta . Studies in the History of Philosophy [online]. 28 December 2021, T. 12, nr 4, s. 101–125. [accessed 8.2.2023]. DOI 10.12775/szhf.2021.022.