1.
PRUS, Paulina. Wacław Niżyński, Dziennik, Warszawa 2011, wyd. Axis Mundi, Biblioteka Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, ss. 239. Studies in the History of Philosophy [online]. 30 April 2014, T. 5, nr 1, s. 175–181. [accessed 31.1.2023]. DOI 10.12775/szhf.2014.013.