1.
SZOCIK, Konrad. Krytyka religii pozytywnej w filozofii Hegla. Studia z Historii Filozofii [online]. 30 kwiecień 2014, T. 5, nr 1, s. 111–123. [udostępniono 25.2.2024]. DOI 10.12775/szhf.2014.008.