1.
ROGALSKI, Michał. Marian Zdziechowski a Katolická moderna. Na tropie związków polskiego i czeskiego modernizmu katolickiego. Studia z Historii Filozofii [online]. 29 kwiecień 2014, T. 5, nr 1, s. 95–109. [udostępniono 19.5.2024]. DOI 10.12775/szhf.2014.007.