1.
ŻELAZNY, Mirosław. Das Problem der Sitten im Licht der slavischen Sprachen. Studia z Historii Filozofii [online]. 29 kwiecień 2014, T. 5, nr 1, s. 59–67. [udostępniono 29.5.2023]. DOI 10.12775/szhf.2014.005.