1.
CHODANI, Jan Kanty Kalist. Rzut oka na celne zasady nauki obyczajów od wieku Arystotelesa aż do Kanta przez Chrystiana Garwe. Studies in the History of Philosophy [online]. 29 April 2014, T. 5, nr 1, s. 35–42. [accessed 5.2.2023]. DOI 10.12775/szhf.2014.003.