1.
JARMUŻEK, Tomasz & KUPŚ, Tomasz. “The Heritage of Jerzy Łoś’s Philosophical Logic and the Polish Question”. An Introduction to the Volume. Studia z Historii Filozofii [online]. 2 luty 2021, T. 11, nr 3, s. 7–19. [udostępniono 16.6.2024]. DOI 10.12775/szhf.2020.026.