1.
ŁACIAK, Piotr. Formalne warunki możliwości doświadczenia a możliwość chaosu w filozofii krytycznej Kanta. Studia z Historii Filozofii [online]. 16 lipiec 2021, T. 12, nr 2, s. 141–168. [udostępniono 27.9.2023]. DOI 10.12775/szhf.2021.012.