1.
GAŁKOWSKI, Stanisław. How Is Moral Education Possible? Antinomies of the Kantian Philosophy of Education. Studia z Historii Filozofii [online]. 9 kwiecień 2020, T. 11, nr 2, s. 123–138. [udostępniono 1.12.2023]. DOI 10.12775/szhf.2020.016.